Lauralton Hall (Vivian Freitas, Georgia Barnick, Isabella Preneta, Ceili Clerkin) 1:54.10; 5. Oxford (Beth Whitehead,...
11/15/2018